Datganiad

Consumer price inflation, UK: March 2018

Rhyddhawyd: 18 Ebrill 2018 9:30am
Datganiad nesaf: 23 May 2018

Crynodeb

Price indices, percentage changes and weights for the different measures of consumer price inflation.

Cyhoeddiadau

Data

 • Consumer price inflation tables

  Measures of monthly UK inflation data including CPIH, CPI and RPI. These tables complement the consumer price inflation time series dataset.

 • Consumer price inflation item indices and price quotes

  Price quote data and item indices that underpin consumer price inflation statistics are now published, giving users unprecedented access to the detailed data that are used in the construction of the UK's inflation figures. With effect from the January 2017 consumer price inflation publication, these data are published on a monthly basis showing the latest month.

 • Consumer price inflation time series

  Comprehensive database of time series covering measures of inflation data for the UK including CPIH, CPI and RPI.

Manylion cyswllt

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  17 Ebrill 2018 9:30am

  Rheswm dros newid

  Following a decision made by the UK Statistics Authority, we are changing the publication dates for the prices and labour market releases. The new release dates and further explanation of the reasons for these changes are available in ‘Changes to ONS release timetable’, which we published on 13 February.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd