Datganiad

Regional labour market statistics in the UK: Mar 2017

Rhyddhawyd: 15 Mawrth 2017 9:30am
Datganiad nesaf: 12 April 2017

Crynodeb

Employment, unemployment, inactivity, jobs and the Claimant Count, by region, local authority and parliamentary constituencies.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd