Datganiad

Public sector finances, UK: September 2020

Rhyddhawyd: 21 Hydref 2020 7:00am
Datganiad nesaf: 20 November 2020

Crynodeb

How the relationship between UK public sector monthly income and expenditure leads to changes in deficit and debt.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  21 Hydref 2020 9:30am

  Rheswm dros newid

  Publishing time changed from 9:30 to 7:00.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd