Datganiad

Public sector finances: March 2024

Rhyddhawyd: 23 Ebrill 2024 7:00am
Datganiad nesaf: 22 May 2024

Crynodeb

A presentational framework for the headline measures of Public Sector Finance Statistics (net borrowing net cash requirement and net debt) is explained in this release. This includes the reasons for changes in net borrowing (deficit) and debt.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Public sector analysis and projects team

E-bost

public.sector.inquiries@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 456402

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd