Datganiad

Public sector employment, UK: June 2024 time series

Dyddiad y datganiad: 10 Medi 2024 7:00am
Gwybodaeth pwysig:

Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto

Crynodeb

Seasonally adjusted and non-seasonally adjusted quarterly time series of UK public sector employment, containing the latest estimates.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd