Datganiad

Origin-destination data, England and Wales: Census 2021

Census 2021 logo
Dyddiad y datganiad: 26 Hydref 2023 9:30am

Crynodeb

The movement of people from one location to another to migrate, work, stay at a second address or study from Census 2021 in England and Wales.

Get the public data on the Origin-destination page on Nomis.

Our safeguarded data will soon be available on the UK Data Service (UKDS). Only data analysts registered with the UKDS can access them under the terms and conditions of the UK Data Service End User Licence

Our secure data will soon be available through the Integrated Data Service only to accredited researchers.

Cyhoeddiadau

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Rizwana Alam 

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk 

Ffôn

Ynglŷn â'r data

Census 2021 logo

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data o Gyfrifiad 2021.

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd