Datganiad

Migration in the UK: Aug 2016

Rhyddhawyd: 25 Awst 2016 9:30am
Datganiad nesaf: 1 December 2016

Crynodeb

Quarterly migration summary, including long-term international migration (LTIM), National Insurance number allocations to adult overseas nationals from the Department for Work and Pensions, and visa data from the Home Office.

Cyhoeddiadau

  • Migration Statistics Quarterly Report: August 2016

    The Migration Statistics Quarterly Report (MSQR) is a summary of the latest official long-term international migration statistics published by the Office for National Statistics (ONS), the Home Office and the Department for Work and Pensions (DWP).

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Nicola White

E-bost

migstatsunit@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1329 444097

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd