Lleoliad cyfeiriadau sy'n cael eu defnyddio fel cartrefi gwyliau a symudiadau defnyddwyr cartrefi gwyliau yng Nghymru a Lloegr.

Publications

Data

  • Ail gyfeiriadau yn ôl lleoliad a math: Cyfrifiad 2021

    Cyfrifon o anheddau a ddefnyddir fel ail gyfeiriadau yn ôl y math o ail gyfeiriad, ar gael o lefel genedlaethol hyd at lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is. Mae dadansoddiadau ar gael yn ôl y math o gartref a nifer yr ystafelloedd gwely hyd at lefel awdurdod lleol hefyd.

  • Llifau defnyddwyr cartrefi gwyliau yng Nghymru a Lloegr: Cyfrifriad 2021

    Nifer a chanran y defnyddwyr cartrefi gwyliau yn ôl lleoliad eu preswylfa arferol a lleoliad eu cartref gwyliau, a chyfradd y defnyddwyr cartrefi gwyliau fesul 1,000 o'r preswylwyr arferol, gyda dadansoddiadau daearyddol o lefel genedlaethol hyd at lefel awdurdod lleol.