Datganiad

GDP monthly estimate, UK: March 2022

Rhyddhawyd: 12 Mai 2022 7:00am
Datganiad nesaf: 13 June 2022

Crynodeb

Gross domestic product (GDP) measures the value of goods and services produced in the UK. It estimates the size of and growth in the economy.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Niamh McAuley

E-bost

gdp@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 455284

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd