Datganiad

GDP first quarterly estimate, UK: January to March 2021 time series

Dyddiad y datganiad: 12 Mai 2021 7:00am

Crynodeb

Time series data as part of the quarterly GDP publication.

Data

Manylion cyswllt

Enw

Rachel Meyrick

E-bost

gdp@ons.gov.uk

Ffôn

+44(0)1633 455284

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd