Datganiad

Consumer price inflation, UK: July 2021

Rhyddhawyd: 18 Awst 2021 7:00am
Datganiad nesaf: 15 September 2021

Crynodeb

Price indices, percentage changes and weights for the different measures of consumer price inflation.

Cyhoeddiadau

Data

 • Consumer price inflation item indices and price quotes

  Price quote data and item indices that underpin consumer price inflation statistics are now published, giving users unprecedented access to the detailed data that are used in the construction of the UK's inflation figures. With effect from the January 2017 consumer price inflation publication, these data are published on a monthly basis showing the latest month.

 • Consumer price inflation tables

  Measures of monthly UK inflation data including CPIH, CPI and RPI. These tables complement the consumer price inflation time series dataset.

 • Consumer price inflation detailed briefing note

  The consumer price inflation detailed briefing note contains details of the items contributing to the changes in the CPIH (and RPI), details of any notable movements, a summary of the reconciliation of CPIH and RPI, and the outlook, which looks ahead to next month’s release.

Manylion cyswllt

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  18 Awst 2021 9:30am

  Rheswm dros newid

  As the demand increases for statistics and data to measure the impact of the COVID19 pandemic, we have had to change data gathering and release practices, focusing efforts on priority analysis and statistics. As such we have re-scheduled this release. Please see our statement on how we are responding to the coronavirus illness. https://www.ons.gov.uk/news/statementsandletters/covid19andtheproductionofstatistics

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd