• Official Statistics logo
    Cyswllt:
  • Dyddiad y datganiad:
    03 September 2015
  • Cyhoeddiad nesaf:
    To be announced

About this Dataset

Marwolaethau Clostridium difficile yng Nghymru yn 2013, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.

Edition in the dataset

1999-2014 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Nina Goodwin
nina.goodwin@ons.gov.uk
+44 (0) 1633 651761

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn

Methodoleg