National Statistics logo
Cyswllt:
Nina Goodwin
Dyddiad y datganiad:
02 September 2015
Cyhoeddiad nesaf:
To be announced

About this Dataset

Marwolaethau Clostridium difficile yng Nghymru yn 2013, wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw, grŵp oedran a lleoliad y farwolaeth.

Your download option

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Nina Goodwin
nina.goodwin@ons.gov.uk
+44 (0) 1633 651761

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn

Methodoleg