Methodology related to cymarebau beichiogi a ffrwythlondeb