Os yw eich porwr gwe (y feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio i fynd ar y rhyngrwyd) yn hen, dylech naill ai ei ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf neu newid i borwr newydd.

Bydd hyn yn golygu:

  • y bydd eich cyfrifiadur yn fwy diogel ac yn llai agored i ymosodiadau
  • y byddwch yn gallu pori'r rhyngrwyd yn gyflymach
  • y byddwch yn gweld mwy o nodweddion ar lawer o wefannau

Yn aml, bydd eich porwr yn diweddaru'n awtomatig, ond gallwch hefyd chwilio am ddiweddariadau porwr a'u gosod â llaw.

Sut i newid i borwr newydd

Dewiswch borwr o'r rhestr ganlynol a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer ei osod.

Ar gyfer unrhyw gyfrifiadur (Windows, Mac, Linux)

Gallwch ddefnyddio'r canlynol:

Ar gyfer cyfrifiaduron Mac

Gallwch hefyd ddefnyddio Safari (yn Saesneg) neu Microsoft Edge (yn Saesneg).

Ar gyfer cyfrifiaduron Windows

Gallwch hefyd ddefnyddio Microsoft Edge (yn Saesneg).

Ar gyfer dyfeisiau symudol

Gallwch gael help:

Rhagor o help

Mae Cyber Aware (yn Saesneg) yn cynnig help a chyngor ar ddiweddaru eich porwr.