Methodology related to anghydfodau yn y gweithle ac amgylchiadau gwaith