Methodology related to mathau o gyflogaeth a chyflogeion