Methodology related to incwm gwario gros aelwydydd