31 Ionawr 2021

I ddechrau'r astudiaeth, cliciwch ar y botwm "dechrau nawr" ac yna rhowch god mynediad eich cartref:

Cychwyn Nawr

Rhagor o wybodaeth

Bydd y rhan fwyaf o bobl ond yn cael cwestiynau yn yr astudiaeth hon sy'n berthnasol i'w sefyllfa. Caiff y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ei thrin yn gyfrinachol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Gallwch gwblhau'r astudiaeth hon ar gyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar. Os bydd angen, gallwch roi stop arni a gorffen yr astudiaeth ar adeg arall.

Mae rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth hon ar gael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch Linell Ymholiadau'r Arolwg ar +44 (0)800 085 7376.

Dylai defnyddwyr Minicom ddeialu 18001 cyn y rhif hwn. Yr amseroedd agor yw:

Ddydd Llun i ddydd Gwener 8yb i 7yp

Dydd Sadwrn 8yb i 1yp