Ymholiadau am Gyfrifiad 2021

Cysylltwch â ni am Gyfrifiad 2021

Ymholiadau cyffredinol am y SYG

E-bost:

sharedcustomercontactcentre@ons.gov.uk

Gwe-sgwrs:

9am i 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter
Facebook

Ffôn:

+44 345 601 3034
9am i 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Galwadau tramor neu fel rhif arall yn lle ein prif rif:
+44 20 3973 4760 neu
+44 1633 817521

Post:

Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Ystafell D265
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Caerdydd
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Rydym yn ymdrin ag ymholiadau drwy e-bost yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg. We welcome correspondence in Welsh.

Ymholiadau am y cyfrifiad rhwng 1801 a 2021

E-bost:

census.customerservices@ons.gov.uk

Ffôn:

+44 132 944 4972

Ymholiadau'r Llyfrgell

Catalog y Llyfrgell

Ymholiadau'r Cyfryngau

E-bost:

media.relations@ons.gov.uk

Ffôn:

+44 20 3973 4761

Rhwng 8.30am a 5.30pm yn ystod yr wythnos

Rhif argyfwng y tu allan i oriau (gwasanaeth cyfyngedig): +44 7867 906553 (peidiwch ag anfon negeseuon testun i'r rhif hwn oherwydd ni chânt eu darllen).

Gwneud cwyn

Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o'n gwasanaeth, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i helpu.

E-bost:

complaints.manager@ons.gov.uk

Post:

Complaints Manager
Office for National Statistics
Room 1100
Segensworth Road
Titchfield
Fareham
Hampshire
PO15 5RR

Rhoi gwybod am dwyll

Dylech gysylltu â ni i roi gwybod am dwyll os byddwch yn gwybod, neu'n credu'n rhesymol, fod person(au) yn gysylltiedig â gweithgarwch twyllodrus sy'n effeithio arnom ni neu os byddwch wedi cael gwybod gan berson arall fod rhywun yn cyflawni twyll yn ein herbyn. Cysylltwch â ni os oes gennych dystiolaeth o dwyll yn ein herbyn neu os ydych yn ansicr ac yr hoffech siarad â rhywun yn gyfrinachol.

E-bost:

reportfraud@ons.gov.uk

Ffôn:

+44 345 601 3034
+44 20 3973 4760

Post:

Y Swyddog Twyll Adrannol
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Yr Is-adran Cyllid
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Caerdydd
Casnewydd
De Cymru
NP10 8XG

Efallai y bydd hefyd gennych ddiddordeb yn: