Datganiad

Public sector finances, UK: December 2016

Rhyddhawyd: 24 Ionawr 2017 9:30am
Datganiad nesaf: 21 February 2017

Crynodeb

Public sector borrowing, debt and cash requirements.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Fraser Munro

E-bost

fraser.munro@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 456402

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd