Datganiad

UK National Accounts, The Blue Book: 2017

Rhyddhawyd: 31 Hydref 2017 9:30am
Datganiad nesaf: 31 July 2018

Crynodeb

The Blue Book is a key annual publication of national accounts statistics and the essential data source for anyone concerned with macro economic policies and studies.

Cyhoeddiadau

  • UK National Accounts, The Blue Book: 2017

    The Blue Book is the main annual publication of national accounts statistics including national and sector accounts, industrial analyses and environmental accounts.

Data

  • UK National Accounts, The Blue Book time series

    Datasets for each of the chapters in The Blue Book 2023 including the national accounts at a glance, financial and non-financial corporations, households and non-profit institutions serving households and summary supply and use tables.

Manylion cyswllt

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd