Datganiad

UK productivity: Oct to Dec 2015

Rhyddhawyd: 7 Ebrill 2016 9:30am
Datganiad nesaf: 8 July 2016

Crynodeb

Output per hour, output per job and output per worker for the UK economy by industry.

Cyhoeddiadau

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Adam Foote

E-bost

Productivity@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 456282

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  1 Ebrill 2016 9:30am

  Rheswm dros newid

  To prepare additional commentary and contextual information.

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd