Datganiad

Revisions to business investment: January to March 2019 provisional results

Rhyddhawyd: 10 Mai 2019 9:30am
Datganiad nesaf: 28 June 2019

Crynodeb

Summary of revisions to levels and growth rates of business investment, by quarter, chained volume measures, seasonally adjusted, UK.

Data

Manylion cyswllt

Enw

Alison McCrae

E-bost

gcf@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 455250

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd