Datganiad

Producer price inflation, UK: January 2024

Rhyddhawyd: 14 Chwefror 2024 7:00am
Datganiad nesaf: 20 March 2024

Crynodeb

Changes in the prices of goods bought and sold by UK manufacturers including price indices of materials and fuels purchased (input prices) and factory gate prices (output prices).

Cyhoeddiadau

  • Producer price inflation, UK: January 2024

    Changes in the prices of goods bought and sold by UK manufacturers including price indices of materials and fuels purchased (input prices) and factory gate prices (output prices).

Data

Manylion cyswllt

Enw

Pete Bailey

E-bost

business.prices@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 456907

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd