Datganiad

People experiencing homelessness, England and Wales: Census 2021

Census 2021 logo
Dyddiad y datganiad: 6 Rhagfyr 2023 9:30am

Crynodeb

Exploring the age, sex, ethnic group, health, disability status, legal partnership status, sexual orientation, and employment status of people identified as homeless in England and Wales, using Census 2021 data. Experimental Statistics.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Dr Rhiannon Yapp and Samantha Trace

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1392 444972 

Ynglŷn â'r data

Census 2021 logo

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data o Gyfrifiad 2021.

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd