Datganiad

Mergers and Acquisitions involving UK companies, October to December 2018

Rhyddhawyd: 5 Mawrth 2019 9:30am
Datganiad nesaf: 4 June 2019

Crynodeb

Transactions which result in a change of ultimate control of the target company and have a value of £1 million or more.

Cyhoeddiadau

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Andrew Jowett

E-bost

MA@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 455357

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd