Datganiad

Mergers and acquisitions involving UK companies: Apr to June 2017

Rhyddhawyd: 5 Medi 2017 9:30am
Datganiad nesaf: 5 December 2017

Crynodeb

Domestic and overseas acquisitions, disposals and mergers.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Sami Hamroush

E-bost

sami.hamroush@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0) 1633 455087

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd