Datganiad

Mergers and acquisitions involving UK companies, annual overview: 2019

Dyddiad y datganiad: 3 Mawrth 2020 9:30am

Crynodeb

Commentary outlining provisional statistics on mergers and acquisitions (M&A) involving UK companies for 2019.

Cyhoeddiadau

Manylion cyswllt

Enw

Andrew Jowett

E-bost

ma@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 455357

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd