Erthygl ryngweithiol sy'n dangos sut mae'r boblogaeth wedi newid mewn gwahanol ardaloedd awdurdod lleol a gêm map o'r boblogaeth sy'n defnyddio data o ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr.

Publications

Efallai y bydd hefyd gennych ddiddordeb yn: