Datganiad

Health state life expectancies in England, Northern Ireland and Wales: between 2011 to 2013 and 2020 to 2022

Dyddiad y datganiad: 26 Mawrth 2024 9:30am

Crynodeb

The number of years people are expected to spend in different health states in England, Northern Ireland and Wales and English regions.

Cyhoeddiadau

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Ageing, Disability and Social Care team

E-bost

health.data@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1329 444110

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd