Datganiad

Gender pay gap, UK: 2020

Rhyddhawyd: 7 Rhagfyr 2020 9:30am
Datganiad nesaf: To be announced

Crynodeb

Annual gender pay gap estimates for UK employees by age, occupation, industry, full-time and part-time, region and other geographies, and public and private sector. Compiled from the Annual Survey of Hours and Earnings.

Data

  • Gender pay gap

    Annual gender pay gap estimates for UK employees by age, occupation, industry, full-time and part-time, region and other geographies, and public and private sector. Compiled from the Annual Survey of Hours and Earnings.

Manylion cyswllt

Enw

Roger Smith

E-bost

earnings@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1633 456120

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd