Datganiad

Winter mortality in England and Wales: 2021 to 2022 (provisional) and 2020 to 2021 (final)

Dyddiad y datganiad: 19 Ionawr 2023 9:30am

Crynodeb

Winter mortality compares the number of deaths that occurred in the winter period (December to March) with the average of the non-winter periods (the preceding August to November and following April to July). We present data by sex, age, cause of death, region and place of death.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

Chris White, Melissa Price and Naomi Strivens

E-bost

Health.Data@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 455865

Newidiadau i ddyddiad y datganiad hwn

 1. Dyddiad blaenorol

  8 Rhagfyr 2022 9:30am

  Rheswm dros newid

  This release has been postponed to meet the inclusion of additional content requested by external government stakeholder. We apologise for any inconvenience caused..

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd