Datganiad

Education: Census 2021 in England and Wales

Census 2021 logo
Dyddiad y datganiad: 10 Ionawr 2023 9:30am

Crynodeb

Data and supporting information about education from Census 2021 in England and Wales.

These publications are part of the topic summaries and will include:· datasets, statistical bulletins and supporting information.

It includes univariate data (one variable only) down to Output Area (OA) level, where possible. Multivariate data (more than one variable) will be released in early 2023.

Cyhoeddiadau

  • Addysg yng Nghymru a Lloegr: Cyfrifiad 2021

    Preswylwyr arferol 16 oed a throsodd sydd â chymwysterau academaidd, galwedigaethol, neu broffesiynol, yn ogystal â nifer y plant ysgol a myfyrwyr amser llawn, data Cyfrifiad 2021.

Data

Methodology

Manylion cyswllt

Enw

Beth Waddington

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1329 44 4927

Ynglŷn â'r data

Census 2021 logo

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data o Gyfrifiad 2021.

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd