Datganiad

Divorces in England and Wales: 2022

Rhyddhawyd: 22 Chwefror 2024 9:30am
Datganiad nesaf: To be announced

Crynodeb

Annual divorce and civil partnership dissolution numbers and rates, partnership type, to whom granted and duration of marriage.

Cyhoeddiadau

Data

Methodology

  • Divorces in England and Wales QMI

    Quality and methodology information for divorce statistics, detailing the strengths and limitations of the data, methods used and data uses and users.

Manylion cyswllt

Enw

Amanda Sharfman and Pamela Cobb

E-bost

pop.info@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1329 444661

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd