Datganiad

Construction output in Great Britain: December 2021, new orders and Construction Output Price Indices, October to December 2021

Rhyddhawyd: 11 Chwefror 2022 7:00am
Datganiad nesaf: 11 March 2022

Crynodeb

Short-term measures of output by the construction industry, contracts awarded for new construction work in Great Britain and a summary of the Construction Output Price Indices (OPIs) in the UK for Quarter 4 (Oct to Dec) 2021.

Cyhoeddiadau

Data

Manylion cyswllt

Enw

John Allcoat

E-bost

construction.statistics@ons.gov.uk

Ffôn

+44 1633 456344

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd