Datganiad

Civil Service statistics, UK: 2017

Dyddiad y datganiad: 19 Gorffennaf 2017 9:30am

Crynodeb

Presents Civil Service employment statistics, which provide regional analyses, diversity and earnings statistics for the Civil Service population.

Cyhoeddiadau

Data

 • Civil Service statistics

  Annual data on Civil Service employment in the UK, including gender, ethnicity, disability status, earnings and location of the Civil Service workforce. This dataset has now been transferred to the Cabinet Office.

 • Annex B: Median pay

  Annual data on Civil Service employment in the UK, showing the relationship between the salary of the highest-paid employee and median salary of all employees for each department. 

 • Annex A: Sexual orientation and religious beliefs

  Annual data on Civil Service employment in the UK, by sexual orientation and religion or belief.

 • Civil Service statistics data summary tool

  An interactive tool allowing users to compare government departments and the Civil Service average, including the split between men and women, full-time and part-time employees, permanent and temporary appointments and regional analysis.

Manylion cyswllt

Enw

Neil Hedges

E-bost

cssurveys@ons.gov.uk

Ffôn

cssurveys@ons.gov.uk

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

 • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
 • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
 • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
 • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd