Datganiad

Civil partnership statistics in England and Wales: 2015

Rhyddhawyd: 8 Medi 2016 9:30am
Datganiad nesaf: August/September 2017

Crynodeb

Civil partnerships formed and dissolved in England and Wales.

Cyhoeddiadau

Manylion cyswllt

Enw

Elizabeth McLaren

E-bost

vsob@ons.gov.uk

Ffôn

+44 (0)1329 444110

Ynglŷn â'r data

National Statistics

Mae'r ystadegau hyn wedi cael statws Ystadegau Gwladol gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Maent wedi cael eu cynhyrchu yn unol â'r safonau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Maent yn cyrraedd y safonau uchaf o ran dibynadwyedd, ansawdd a gwerth cyhoeddus.

Y'n golygu eu bod:

  • yn diwallu anghenion defnyddwyr a nodwyd
  • wedi'u hesbonio'n dda ac ar gael yn hawdd
  • wedi'u cynhyrchu yn seiliedig ar ddata a dulliau priodol
  • yn cael eu rheoli mewn modd diduedd a gwrthrychol er budd y cyhoedd