About this Dataset

Nodweddion y boblogaeth a chartrefi yn ôl dosbarthiad maint ardaloedd adeiledig ac ardaloedd adeiledig unigol, Cymru a Lloegr (heb gynnwys Llundain), Cyfrifiad 2021. Mae data ar gael ar lefel gwlad, dosbarthiad maint ardal adeiledig ac ardaloedd adeiledig unigol. 

Edition in the dataset

2021 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Su Oinn, Emma Bubb and Joe Jenkins
Census.Customer.Services@ons.gov.uk
+44 1329 444972