Census

About this Dataset

Nifer yr anheddau gwag ac ail gartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol yng Nghymru a Lloegr. Caiff y rhain eu rhannu ymhellach yn ôl y math o gartref a nifer yr ystafelloedd gwely.

Edition in the dataset

Current edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Nikki Bowers, Tony Wilkins
better.info@ons.gov.uk
+44 2037 411789