Census

About this Dataset

Nodweddion cartrefi yn ôl deiliadaeth, ar gyfer cartrefi â phreswylwyr arferol, Cymru a Lloegr, Cyfrifiad 2021. Mae data ar gael ar lefel genedlaethol, gwlad, rhanbarth, ardal awdurdod lleol, Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol ac Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is, lle y bo'n bosibl. 

Edition in the dataset

Cyfrifiad 2021 edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Jude Hanlon, Nikki Bowers, Tony Wilkins
better.info@ons.gov.uk
+44 2037 411789