• Cyswllt:
  • Dyddiad y datganiad:
    18 April 2019
  • Cyhoeddiad nesaf:
    N/A

About this Dataset

These data tables are published alongside the research article 'Developing a measure of controlling or coercive behaviour'.

Edition in the dataset

Appendix edition of this dataset

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Meghan Elkin
crimestatistics@ons.gov.uk
+44 (0)20 7592 8695

Cyhoeddiadau sy'n defnyddio'r data hwn