Dyddiad y datganiad:
15 May 2019
Cyhoeddiad nesaf:
November 2019

Manylion cyswllt ar gyfer y set ddata hon

Melanie Richard
abs@ons.gov.uk
+44 (0)1633 455747

Methodoleg