• Gallwch weld yr astudiaethau yr ydym yn eu cynnal a darganfod beth mae’n ei olygu.

  • Ein hymrwymiad i chi pan fyddwch yn cymryd rhan yn un o’n hastudiaethau.

  • Os ydych chi wedi derbyn galwad ffôn o 02392 958174, rydych chi wedi cael eich dewis gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i gymryd rhan mewn astudiaeth bwysig. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn anfon llythyr allan cyn i ni eich ffonio.

  • Dyma’r manylion cysylltu ynghylch astudiaethau am bobl, teuluoedd ac aelwydydd.