Cyfrifiad

Caiff y cyfrifiad ei gynnal bob deng mlynedd. Mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Ynglŷn â'r cyfrifiad

Dysgwch beth yw'r cyfrifiad a pham mae'n bwysig i bob un ohonom.

Data Cyfrifiad 2021

Dod o hyd i ddata ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Datganiadau'r cyfrifiad

Gweld yr hyn rydym wedi'i gyhoeddi, a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Daearyddiaeth

Dewch o hyd i ddata Cyfrifiad 2021 ar gyfer gwahanol ardaloedd.

Geiriadur Cyfrifiad 2021

Diffiniadau, newidynnau a dosbarthiadau er mwyn helpu wrth ddefnyddio data Cyfrifiad 2021.

Data hanesyddol y cyfrifiad

Dod o hyd i ddata'r cyfrifiad a gwaith dadansoddi ar gyfer 2011 a chyn hynny.

Cynllunio ar gyfer Cyfrifiad 2021

Sut aethom ati i ymchwilio, paratoi a chynllunio ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Cysylltu â ni

Os bydd angen help arnoch, cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid y cyfrifiad.

Cyfrifiadau'r Alban a Gogledd Iwerddon

Rydym yn gyfrifol am y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.