Os ydych wedi derbyn llythyr, gallwch gymryd rhan yn y prawf. Rydym yn dibynnu ar ewyllys da ac amser y cyhoedd pan rydym yn cynnal ein profion. Rydym yn deall bod bywyd modern yn gosod llawer o ofynion ar bob un ohonom, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr.